Klachtenregeling

Uiteraard hebben wij een klachtenregeling.

Ondanks dat wij streven naar een optimale dienstverlening, kan helaas niet altijd worden voorkomen dat er een keer iets niet goed gaat. Heeft u een klacht over bijvoorbeeld ons advies, wijze van bemiddelen, administratieve afhandeling of de wijze waarop u te woord wordt gestaan, schroom dan niet om dit aan ons te melden. Wij leren graag van uw kritische houding en werken dagelijks aan het verder verbeteren van onze dienstverlening.

Hoe een klacht wordt afgewikkeld vindt u onder onze klachtenprocedure.  U kunt uw klacht op verschillende manieren melden, echter bij voorkeur middels ons (digitale) klachtenformulier. Uiteraard is een mondelinge of schriftelijke (via de post) melding ook goed.