Beknopte samenvatting pensioenakkoord

Na 9 jaar intensief overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid is er een ‘principeakkoord’ gesloten tussen partijen.Hierover hebben de leden van de vakbonden op 15 juni jl. gestemd. Hieronder zetten wij de belangrijkste aangekondigde veranderingen voor u onder elkaar.

Doel van deze stelselwijziging
  • Rechtvaardigere verdeling tussen jong en oud
  • Pensioenfondsen zullen niet langer gegarandeerde pensioenrechten meer aanbieden
  • Vervroegd pensioneren voor mensen met een zwaar beroep
  • Hogere kans op indexatie van pensioenaanspraken
  • Meer maatwerk en keuzevrijheid voor de deelnemers (dus ook méér advies)
  • Betere aansluiting ten opzichten van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (wordt vaker gewisseld van werkgever en forse toename aantal ZZP’ers)
  • Pensioen wordt persoonlijker
  • Uniformiteit met betrekking tot het nabestaandenpensioen
Omdat het akkoord veelomvattend is, kunnen wij niet alle aspecten belichten in één Nieuwsbericht. Hieronder de belangrijkste wijzigingen kort belicht. 

Solidariteit wordt opgeheven

Bij collectieve pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen (dus niet bij verzekeraars) geldt er een ‘solidariteitsprincipe’.
 
Hierbij legt iedere deelnemer eenzelfde percentage van het loon aan premie in.Omdat iedere deelnemer een evenhoog pensioen opbouwt (vast percentage van het loon) betekent dit dat jongeren teveel premie betalen en de oudere deelnemers te weinig. Kortom: jongeren betalen mee aan het pensioen van de oudere deelnemers.
 
Dit principe wordt losgelaten.
 
In het nieuwe stelsel betaalt iedere deelnemer wederom dezelfde premie, maar hoeveel pensioen je opbouwt hangt af van jouw leeftijd. Dus ouderen bouwen in het nieuwe stelsel bij een gelijke premie minder pensioen op dan jongeren. 

Beschikbare premieregeling

Het nieuwe stelsel kent voor pensioenfondsenfeitelijk nog maar één pensioenvorm: de beschikbare premieregeling. De hoogte van de premie staat dus vast. Hoeveel pensioen er met deze premie kan worden ingekocht is echter onzeker.
 
Iedere deelnemer krijgt een eigen pensioenspaarpot.Zij krijgen ook meer inzicht in ingelegde premie, behaalde rendementen en kosten. Kortom: meer inzage in de ontwikkeling van het persoonlijke pensioenvermogen.
 
Bent u als werkgever niet aangesloten bij een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling, dan is de kans groot dat u al een beschikbare premieregeling heeft.
 
Belangrijk
Het akkoord omvat ook de mogelijkheid om 10% van het persoonlijke pensioenvermogen (op de pensioendatum) ineens op te nemen (bijvoorbeeld t.b.v.extra aflossen hypotheek). 
 
Het gevolg van dit nieuwe stelsel is dat pensioenfondsen niet langer grote buffers hoeven aan te houden. Men verwacht dat hierdoor meer geld wordt vrijgespeeld om meer pensioen in te kopen en deze ook sneller te kunnen indexeren. 

Heeft deze stelselwijziging gevolgen voor uw collectieve pensioenregeling?

De kans is zéér groot dat u momenteel al een beschikbare premieregeling heeft.In dat geval heeft u dus al een pensioenregeling welke overeenkomt met dit nieuwe stelsel.
 
Wat voor u wel zal veranderen is de premiestaffel.Deze loopt nu in de meeste gevallen geleidelijk op naarmate de deelnemer ouder wordt, maar de kans is zeer groot dat deze (op termijn) zal moeten worden aangepast naar één vast percentage die voor jonge en oudere deelnemers dus gelijk ligt. 
 
Hierdoor kan de premie inleg voor oudere deelnemers dalen. Is het niet op korte, dan is het wel op iets langere termijn. De vraag is of er een overgangsregiem gaat gelden en wat de gevolgen zullen zijn voor deze groep deelnemers.Mogelijkerwijs kan ook een compensatieregeling aan de orde zijn.
 
Ook uw deelnemers zullen meer informatie en advies nodig hebben omdat de keuzes binnen de pensioenregeling groter worden. 

AOW

Een onderdeel van het akkoord is dat de opschorting van de AOW-gerechtigde leeftijd minder snel zal verlopen. Dit is voor de pensionplanning van een groot aantal (oudere) werknemers een zéér gunstige ontwikkeling!