Doorbeleggen

Steeds vaker wordt pensioen opgebouwd op basis van een beschikbare premieregeling. Daarbij staat de hoogte van de pensioenpremie welke wordt geïnvesteerd vast, maar niet de hoogte van het ouderdomspensioen zelf. De hoogte van het te bereiken pensioen is voornamelijk afhankelijk van de volgende drie factoren:

  1. Beleggingsrendement tot de pensioendatum 
  2. Rekenrente op de pensioendatum
  3. Hoe oud worden wij (levensverwachting)

 

Als de opbouw plaatsvindt op basis van beleggingen is onzeker hoeveel rendement zal worden behaald. Hoe hoger het rendement, hoe hoger het ouderdomspensioen. Hoe lager het rendement, hoe lager het ouderdomspensioen.

Daarnaast wordt de hoogte van het ouderdomspensioen bepaald door de rekenrente. Deze rente is variabel. Ook hiervoor geldt: hoe hoger de rente hoe hoger het ouderdomspensioen. 

Het is dus vooraf nog niet te bepalen hoe hoog het ouderdomspensioen zal worden, maar als het pensioen eenmaal is ingegaan zal deze niet meer veranderen en is de uitkering vast. De rente is al enige tijd (historisch) laag en de verwachting is dat deze de komende periode niet veel zal stijgen. Op dit moment pensioneren is daarom, kijkende naar de hoogte van uw pensioenuitkeringen, een slecht moment.

De oplossing voor deze levenslange, lagere uitkering lijkt te zijn gevonden in doorbeleggen.

De pensioenuitkeringen zijn dan ook na de pensioendatum (deels) afhankelijk van beleggingsresultaten. Hierdoor kan de hoogte van het ouderdomspensioen jaarlijks stijgen of dalen.

Is dit een goed alternatief voor de vaste uitkering? Dat zal voornamelijk afhangen van uw financiële situatie, want als de beleggingen tegenvallen zal uw inkomen (tijdelijk) dalen. Kunt u dat risico dragen?

Verzekeraars bieden verschillende oplossingen waarbij ieder op zijn eigen manier de (beleggings)risico’s afdekt en dus uw pensioeninkomen bepaalt. Daarnaast brengen verzekeraars kosten in rekening die mede van invloed zijn op de hoogte van het ouderdomspensioen.

De keuze voor doorbeleggen kunt u uiterlijk maken op het moment dat u met pensioen gaat, maar  de voorbereidingen hiervoor beginnen al ongeveer 15 jaar voor de pensioendatum. Op dat moment past de verzekeraar de beleggingen aan zodat deze aansluiten op uw persoonlijke situatie. U bepaalt tenslotte zelf of u wilt doorbeleggen en hoeveel risico u wilt nemen.

Omdat u op de pensioendatum met de opgebouwde waarde kunt ‘shoppen’ kan het vergelijken van verzekeraars u veel voordeel opleveren. U heeft op dat moment nog veel meer keuzemogelijkheden waarmee u invulling kunt geven aan uw eigen wensen en behoeften. Laat u daarom bijstaan door een gespecialiseerde adviseur voor een optimale en onbezorgde oudedag.