FinanciŽle zaken in relatie tor corona virus

Hieronder treft u beknopte informatie die voor u van belang kan zijn met betrekking tot werknemers- en/of financiële zaken binnen uw onderneming.

Werktijdverkorting en WW-uitkering voor het personeel 

Hierop kan een beroep worden gedaan indien er door het corona virus een acute vermindering van werk binnen uw organisatie ontstaat. Dit is van toepassing indien u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkt te hebben. Deze regeling geldt niet voor oproepkrachten, uitzendkrachten en ZZP-ers binnen uw organisatie.

Route:

  1. Vergunningaanvraag dient u te richten aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  2. Na ontvangst van de vergunning moet deze direct worden doorgestuurd naar het UWV, zij verzorgen de uitkering.

Calamiteitenverlof

Dit is bedoeld voor kort verlof (enkele uren tot dagen) en kan bijv. worden ingezet door werknemers voor de periode waarin zij opvang voor de kinderen proberen te organiseren. Tijdens dit verlof geldt een doorbetalingsverplichting van 100% voor de werkgever.

Kortdurend zorgverlof

Dit is bedoeld voor werknemers die voor zieke familieleden moeten zorgen. Dit verlof bedraagt maximaal het aantal uren van 2 werkweken. Tijdens dit kortdurend zorgverlof kan de werknemer aanspraak blijven maken op 70% (minimaal het minimum loon) van het normale salaris, maar er kunnen aanvullende regels gelden (bijv. op grond van een personeelshandboek en/of CAO). Bij uitzondering kan kortdurend zorgverlof ook ingezet worden door medewerkers die absoluut geen andere opvang voor de kinderen kunnen organiseren.

Ziekteverzuimverzekering

Wanneer werknemers zich ziek melden, kunt u dit gewoon claimen op uw ziekteverzuimverzekering. Uit voorzorg ziek melden is niet gedekt.  

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

U kunt per direct uitstel aanvragen voor betaling van de volgende belastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Route:

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de Belastingdienst. Hiervoor is een verklaring van een deskundige derde noodzakelijk (bijv. extern consultant, brancheorganisatie of uw accountant).

Verlaging voorlopige aanslag

Breng uw resultaatverwachtingen voor 2020 in beeld en pas (zo nodig) uw voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting aan.

Route:

Via uw accountant of 'Mijnbelastingdienst Zakelijk'.

Voorlopige verliesverrekening  

Het verzoeken om voorlopige verliesverrekening zorgt ervoor dat u de vennootschapsbelasting over uw verlies sneller terug ontvangt.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. BMKB kredieten kunnen worden benut als overbruggingskredieten.

Route:

Via erkende financieringsinstelling (bijv. uw bank).

Tip:

Veel overheidsinstellingen laten de communicatie verlopen via een werkgeversportaal waarbij inloggen alleen mogelijk is wanneer u beschikt over eHerkenning. Ondanks het feit dat voor het aanvragen van de hierboven voorzieningen eHerkenning niet direct noodzakelijk lijkt, adviseren wij u om dit alvast aan te vragen voor goede communicatie met deze diensten.

Wat kunt u zelf doen?

  • Communiceer duidelijk naar uw werknemers.
  • Neem hygiëne maatregelen op de werkvloer.
  • Optimaliseer uw mogelijkheden om online en op afstand met elkaar samen te werken.
  • Stel een thuiswerkbeleid op (hierbij kunnen wij of u bedrijfsarts begeleiden).
  • Pas uw werktijden aan indien mogelijk (wellicht is deze oplossing ook inzetbaar voor medewerkers die overdag zorg moeten dragen voor de kinderen).
  • Probeer zoveel mogelijk om werkzaamheden en afspraken via online communicatiemiddelen door te laten lopen.
  • Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij om in kaart te brengen wat zij eventueel vergoeden (denk aan annuleren zakenreizen, events, etc.).
  • Breng in kaart op welke manier u nu juist wel omzet kunt genereren (wij denken graag met u mee)!

Belangrijk 

Wellicht goed om te melden is dat wij u graag ondersteunen daar waar mogelijk. Hiervoor heeft Griffioen Employee Benefits haar krachten gebundeld met Fixed Finance. Fixed Finance is gespecialiseerd in salaris- en personeelsadministratie, alsmede fiscaal en financiële zaken.

Mocht u willen weten of we iets voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Frans Griffioen (tel. 06-53296069).