Het Pensioenakkoord zorgt ervoor dat goede informatie voor deelnemers belangrijker wordt dan ooit tevoren!

De hoofdlijnen van het Pensioenakkoord zijn inmiddels helder. De nieuwe wetgeving gaat ook al eerder in dan over het algemeen wordt verwacht, namelijk op 1 januari 2021.

Hierbij gaat het om de volgende onderdelen:

  • Extra verlofsparen
  • De mogelijkheid om 3 jaar eerder te stoppen met werken onder de Regeling Vervoegde Uittreding (RVU)
  • De mogelijkheid om 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal ineens op te nemen

Andere onderdelen volgen op 1 januari 2022 met een overgangsperiode tot 1 januari 2026. 

Voor iedere werknemer in Nederland gaat gelden dat de hoogte van het te bereiken pensioen onzeker wordt! Deze nieuwe wetswijzigingen zijn daarom ook één van de meest ingrijpende binnen ons pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog en raakt vrijwel iedere pensioenregeling.

Zo worden alle middelloon- en eindloonregelingen verboden en zullen alle beschikbare premieregelingen met een stijgende staffel moeten worden omgezet in een vast percentage die geldt voor alle leeftijdscategorieën.

Laat u zich als werkgever daarom goed informeren naar de mogelijkheden, mede om onnodig hoge pensioenkosten (als gevolg van compensatievergoedingen aan deelnemers die erop achteruit gaan) te vermijden.  

Maar de nieuwe wetgeving biedt ook nieuwe mogelijkheden en keuzes. Zo kunt u werknemers aanbieden om eerder te stoppen met werken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de vrijstelling binnen de RVU regeling (3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd) en eventueel in combinatie met extra verlofsparen (tot bijna 2 jaar). Ook deeltijdpensioen zal de komende jaren vaker aan de orde komen.

Goed nieuws voor deelnemers is dat het nabestaandenpensioen zal worden vereenvoudigd en tevens wordt verbeterd. Dit zal wellicht leiden tot iets hogere premies voor werkgevers, maar brengt wel duidelijkheid als het gaat om het afdekken van financiële risico’s van het achtergebleven gezin wanneer de deelnemer overlijdt. 

Heldere persoonlijke informatie en een goede begeleiding van uw deelnemers, op basis waarvan zij een eigen pensioenplanning kunnen maken (en onderhouden!), wordt cruciaal en kan eigenlijk niet (meer) achterwegen blijven.

Kortom: maatwerk, maatwerk, maatwerk.

Wij zijn bereid om u kosteloos te informeren over deze wijzigen en wat dit voor uw organisatie betekent. Neem snel contact op voordat wij zijn volgeboekt...