Keuzestress bij werknemers met betrekking tot hun pensioen

Wanneer werknemers toetreden tot een collectieve pensioenregeling, moeten er vaak verschillende keuzes worden gemaakt. Zeker wanneer het een beschikbare premieregeling op basis van beleggen betreft en dat is nou precies het type pensioenregeling die de laatste jaren fors in aantallen is toegenomen.

U kunt daarin als werkgever een zéér belangrijke rol spelen. Faciliteert u namelijk persoonlijke pensioengesprekken, dan worden uw werknemers goed geïnformeerd en kunnen zij weloverwogen hun beslissingen nemen.

Recent onderzoek onder ruim 200 werknemers in de afgelopen 1,5 jaar heeft ons geleerd dat deze gesprekken zéér hoog worden gewaardeerd. Op de vraag ‘Wat vindt u ervan dat uw werkgever dit persoonlijke gesprek faciliteert’, geeft 39% van de ondervraagden hiervoor een 10 (!) en 37% een 9.

Hieronder enkele mogelijke keuzes die een werknemer heeft:

  • Is het verstandig om de opgebouwde waarden uit vorige pensioenregelingen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?
  • Een goede beleggingskeuze kan gemakkelijk 25% - 40% meer pensioen opleveren. Welke beleggingskeuze past het beste bij mij?
  • Is aanvullende bijsparen in mijn persoonlijke situatie van belang en zo ja, hoeveel extra pensioen levert mij dit op?
  • Ik ontvang van mijn werkgever mogelijkerwijs een bonus. Kan ik een deel daarvan investeren in extra pensioen? Zo ja, is dit ook fiscaal interessant en hoe regel ik dit?
  • Is doorbeleggen na de pensioendatum in mijn persoonlijke situatie verstandig, of kan ik beter kiezen voor een gegarandeerde pensioenuitkering?
  • Ik heb in prive een lijfrente afgesloten, heeft de nieuwe pensioenregeling daar invloed op? Komt mijn fiscale aftrek in gevaar?

Bijna 40% van de werknemers zegt echter te weinig kennis van zaken te hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. Hierdoor ontstaat een zekere besluiteloosheid. Dit is een gemiste kans.

Bovendien zal ons pensioenstelsel de komende jaren nog meer keuzemogelijkheden gaan bieden als gevolg van een toenemende vraag naar individualisering.

Deze problematiek doet zich overigens niet alleen voor bij toetreders, maar zeker ook bij deelnemers die al geruime tijd deelnemen resp. vlak voor hun pensioendatum zitten.

Denkt u hierbij aan zaken zoals:

  • Welk rendement heb ik gemaakt met mijn persoonlijke pensioenpot? Is het verstandig om over te stappen naar een andere beleggingskeuze?
  • De verzekeraar stuurt mij een schrijven of ik na de pensioendatum wil doorbeleggen. Wat houdt dit precies in en is dat in mijn situatie verstandig?
  • Ik ben gescheiden. Hierdoor heb ik een deel van mijn pensioen moeten afstaan aan mijn ex-partner. Wat kan ik er aan doen om dit te repareren?

Wij ondersteunen u daar graag bij. Griffioen Employee Benefits heeft adviseurs in dienst die de kunst van het helder en enthousiast uitleggen van uw pensioenregeling beheersen!