Loondoorbetalingsverplichting definitief NIET teruggebracht van 2 naar 1 jaar

De loondoorbetalingsverplichting wordt definitief NIET teruggebracht van 2 naar 1 jaar!
 
Onlangs heeft minister Koolmees bekend gemaakt dat de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers, momenteel 2 jaar, niet zal worden teruggebracht naar 1 jaar. Deze maatregel was wel in het regeerakkoord opgenomen, maar vindt dus géén doorgang. 
 
Ook het terugbrengen van de WGA risicoperiode van 10 naar 5 jaar gaat definitief niet door.
 
Dit betekent dus dat de financiële risico’s die u als werkgever loopt wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat en/of de WGA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt) instroomt, niet zal worden ingeperkt. Deze wens werd nadrukkelijk door werkgeversorganisaties neergelegd, maar hebben het uiteindelijk dus niet gehaald.
 
Belangrijk: Wanneer uw totale loonsom in de afgelopen jaren (fors) is gegroeid en/of de komende jaren naar verwachting zal groeien, is het van belang om te toetsen of u zich niet beter privaat kan verzekeren in plaats van het financiële risico bij het UWV te laten. Immers bij het UWV kunt u een ‘penalty’ verwachten wanneer uw werknemers ziek uit dienst treden en/of de WGA instromen.
 
Deze ‘penalty’ wordt geheven over uw totale loonsom!
 
Als compensatie zal er vanaf 2020 een ‘Verzuim-Ontzorg-Verzekering’ worden geïntroduceerd. De inhoud van deze verzekering is samengesteld in overleg met MKB Nederland en vastgelegd in een ‘kaderconvenant’ .  
 
Deze verzekering heeft als doel u te ontzorgen met betrekking tot onder anderen de volgende aspecten:
 
1. De verzekering is ‘poortwachterproof’
2. De verzekering bevat re-integratiedienstverlening (1ste en 2de spoor)
3. U krijgt bij dreigend langdurig verzuim een casemanager toegewezen
4. Uw verzuim wordt gedeeltelijk meegewogen, waardoor onverwachte (hoge) premieschommelingen
  worden voorkomen. 
 
Deze verzekering is bedoelt voor het Midden- en Kleinbedrijf maar vreemd genoeg is niet vastgelegd wat de begrenzing is van het aantal werknemers.
 
Minister Koolmees heeft ook aangekondigd dat werkgevers een ‘loondoorbetalingskorting’ tegemoet kunnen zien. Deze korting is een vast bedrag van rond € 1.000,- op jaarbasis en geldt voor alle werkgevers.
 
In de komende periode zullen verzekeraars gaan intekenen op dit convenant en haar premies en voorwaarden gaan bepalen. 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.