Nieuw: Het Persoonlijk Financieel Advies Plan. Nut en noodzaak?

Persoonlijk-Financieel-Advies-Plan

Helaas ontbreekt het in de meeste gezinnen aan een goed financieel inzicht. En wanneer het inzicht ontbreekt is er uiteraard ook geen sprake van een financieel plan. Hierdoor worden er onnodige financiële risico’s gelopen als het gaat om arbeidsongeschiktheid en overlijden, maar ontbreekt er ook een pensioenplanning.

Werkgevers die bij ons hun collectieve pensioenregeling hebben ondergebracht faciliteren een persoonlijk gesprek. Hierdoor stijgt het (waarde)bewustzijn van pensioen enorm en wordt het de deelnemers ook duidelijk wat de werkgever heeft geregeld.

Dit is echter géén volledig inzicht, omdat het verleden veelal ontbreekt en ook de voorzieningen van de partner niet worden meegenomen.

Griffioen Employee Benefits heeft hiervoor de oplossing! Een Financiële QuickScan brengt in één oogopslag de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en ook het netto pensioeninkomen van het hele gezin in beeld.

Het samenstellen van zo’n Persoonlijk Financieel Advies Plan kost normaliter veel tijd. Tijd om de benodigde informatie en documenten te verzamelen. De meeste mensen willen wel graag een goed financieel inzicht, maar het ontbreekt aan tijd of motivatie om alle relevante informatie te verzamelen.

Toch is een goed inzicht cruciaal voordat je kunt beslissen of je aanvullende voorzieningen wilt of moet treffen.

Dit hebben wij opgelost door alle relevant informatie, middels een app, binnen 10 minuten te verzamelen. Alleen een DiGiD code bij de hand hebben is voldoende. Deze informatie laden wij in onze software en het financiële inzicht is gereed. Zeer helder, eenvoudig en uitermate overzichtelijk ingericht.

Waarom zou u dit als werkgever faciliteren?

Het is een bekend gegeven dat werknemers die hun financiën goed op orde hebben beter presteren. Bovendien laat u als werkgever zien dat u goed voor uw medewerkers wilt zorgen. Hiermee onderscheidt u zich van andere werkgevers die dit laten liggen.  

Uiteraard is het vervolgens de verantwoordelijkheid van uw medewerkers zelf, om op basis van dit inzicht, (zo nodig) actie te ondernemen.