Nieuw: de verzuim-ontzorg-verzekering voor werkgevers vanaf 2020

Verzuim kost werkgevers in Nederland jaarlijks veel geld. Bovendien legt de ‘Poortwachterswet’ u forse verplichtingen op als het gaat om het begeleiden van zieke werknemers. Voldoet u niet, dan volgt er een ‘penalty’ van het UWV.

Dit is al jaren een doorn in het oog van werkgeversorganisaties. Zij hebben ervoor gepleit om de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Dit voorstel heeft het, helaas, niet gehaald.

Maar....

Vanaf 1 januari 2020 wordt de 'MKB-verzuim-ontzorg-verzekering' gepresenteerd.

U kunt hiermee uw loondoorbetalings- en Poortwachterverplichtingen onderbrengen in één nieuwe ziekteverzuimverzekering die qua dekking veel verder lijkt te gaan dan de huidige ziekteverzuimverzekeringen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een kaderovereenkomst gesloten met MKB Nederland en verzekeraars. Het doel is om de werkgever zoveel mogelijk (de naam zegt het al) te ontzorgen met betrekking tot dit financiële risico. Overigens zegt de wetgever niets over de maximale omvang van MKB bedrijven die gebruik kunnen maken van deze nieuwe verzekering.

Hieronder enkele belangrijke dekkingsvoorwaarden:

  1. In de nieuwe verzekering worden alle ‘Poortwachtersverplichtingen’ overgenomen door een (externe) casemanager. Hierdoor worden uw inspanningen tot een minimum gereduceerd en ontvangt u ook een ‘Poortwachtersgarantie’.
  2. Re-integratiekosten (1ste en 2de spoor) zullen in deze nieuwe verzekering 100% worden vergoed.
  3. Premieverhogingen als gevolg van schadelast worden getemperd (vooralsnog lijkt het er op dat de maximale verhoging 15% zal zijn).

Overigens mogen verzekeraars zelf de uiteindelijke invulling van deze ‘verzuim-ontzorg-verzekering’ bepalen. De tarieven en voorwaarden kunnen dus per verzekeraar verschillen. 

De verzekering zou op 1 januari 2020 van kracht worden en de verwachting is dat de eerste offertes in september 2019 kunnen worden opgevraagd. Hierbij is het wel van belang om te vermelden dat de kans groot is dat u uw huidige arbodienst moet opzeggen omdat verzekeraars de ‘verzuim-ontzorg-verzekering’ alleen willen aanbieden in combinatie met één vaste arbodienst.