Pensioen op basis van beleggingen

Grote kans dat uw pensioenregeling is gebaseerd op een premieregeling waarbij de hoogte van de pensioenpremie het uitgangspunt is. Met deze pensioenpremie spaart u voor later en door het behalen van rendement kan dit gespaarde bedrag groeien. De meeste pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om te kiezen voor beleggen en vaak is dat zelfs de standaard. Hoe werkt dat en welke mogelijkheden zijn er?

Lifecycles

Verzekeraars zijn verplicht om beleggen aan te bieden op basis van een ‘lifecycle’. Daarbij wordt in aanvang met relatief veel risico belegd en dit risico wordt afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Concreet betekent dit dat een jongere deelnemer voornamelijk in aandelen belegd en in mindere mate in obligaties. Bij het ouder worden zal er echter steeds minder beleggingsrisico worden genomen en wordt er steeds meer in obligaties belegd en minder in aandelen. Het afbouwen begint in de meeste gevallen ongeveer 15 jaar voor de pensioendatum en gaat automatisch. 

Door in aanvang meer risico te nemen kan er meer rendement worden behaald. Dit risico kan worden gedragen omdat er nog weinig waarde is opgebouwd en de beleggingshorizon nog lang is. Mochten de beleggingen een mindere periode hebben waarbij de waarde daalt, dan is er voldoende tijd om de waarde weer te laten groeien in betere tijden. 

Als u echter dichter bij de pensioendatum komt dan is de resterende periode korter en kan er een flinke waarde opgebouwd zijn. De tijd om een eventuele waardedaling op te vangen is wellicht te kort. Dit is de reden dat er minder risicovol wordt belegd in de lifecycle. Daarnaast wordt het renterisico op de pensioendatum gedempt. Dit levert waarschijnlijk minder rendement op maar wel meer stabiliteit. 

De lifecycle biedt dus groot gemak en heeft voordelen maar de trend is wel dat verzekeraars steeds risicovoller beleggen. Soms tot wel 80% in aandelen! In goede tijden, zoals de laatste jaren, is dat uiteraard geen probleem want rendementen van 10% of meer zijn geen uitzondering. De keerzijde is echter wel dat, als het economisch minder gaat, de rendementen veel lager of zelfs behoorlijk negatief kunnen zijn. Is dat wat u wilt? Wat kunt u hier aan doen?

Meestal biedt een verzekeraar meerdere lifecycles en kunt u ook kiezen voor een variant met minder  beleggingsrisico. Daarnaast wordt dan vaak al eerder begonnen met afbouwen van het beleggingsrisico, bijvoorbeeld 20 jaar voor de pensioendatum. 

Het kan ook mogelijk zijn om te kiezen voor een eigen fondsverdeling (vrij beleggen). U kunt dan zelf een beleggingsmix samenstellen en dus zelf het beleggingsrisico bepalen. Let wel op dat er geen automatische afbouw plaatsvindt richting pensioendatum! Veranderingen zijn op ieder moment mogelijk en kunnen vaak zelfs kosteloos. 

Een beleggingsrendement van 2% meer of minder kan tot wel 20% verschil leiden in de hoogte van het ouderdomspensioen! Belangrijk genoeg dus om hieraan aandacht te besteden. Uieraard kunt u contact met ons opnemen om u te laten informeren over de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling.