Pensioenakkoord en AOW

Na jaren van overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid is onlangs een principeakkoord bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel.

De belangrijkste veranderingen welke zijn aangekondigd:

  • Een eerlijker pensioensysteem voor jong en oud
  • Meer keuzevrijheid waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om pensioenpremies deels te gebruiken om af te lossen op een hypotheek of bij pensioneren 10% in één keer op te nemen
  • Beter en duidelijker nabestaandenpensioen
  • Mogelijk maken om vervroegd te pensioneren voor werknemers met een zwaar beroep

De verdere invulling van deze veranderingen zal in de komende jaren worden uitgewerkt want deze zijn niet allemaal even eenvoudig uit te voeren. Maar over één aspect is inmiddels wel overeenstemming bereikt en deze raakt ons allemaal: verandering van de AOW-leeftijd.

De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord met een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en dat heeft veel impact.

De huidige AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden. Deze zou volgend jaar stijgen naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Uiteindelijk had dat voor jongeren kunnen oplopen naar 71 maanden en 3 maanden. Er is nu overeenstemming bereikt dat de AOW-leeftijd de komende 2 jaar niet stijgt en dus 66 jaar en 4 maanden blijft. Vanaf 2022 zal de AOW wel weer gaan stijgen maar veel minder snel dan eerder was afgesproken.

Hieronder een aantal voorbeelden van de te verwachte AOW-leeftijd bij verschillende leeftijden:

60 jaar
Oude AOW-leeftijd: 67 jaar en 6 maanden
Nieuwe AOW-leeftijd: 67 jaar

Verschil: 6 maanden

45 jaar
Oude AOW-leeftijd: 69 jaar en 3 maanden
Nieuwe AOW-leeftijd: 68 jaar en 3 maanden

Verschil: 12 maanden

30 jaar
Oude AOW-leeftijd: 71 jaar en 3 maanden
Nieuwe AOW-leeftijd: 69 jaar en 3 maanden

Verschil: 24 maanden

De definitieve AOW-leeftijd wordt 5 jaar van tevoren vastgesteld en is afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. De AOW-leeftijd blijft voor de meesten van ons dus een verwachting maar dat was al zo. Omdat er is afgesproken dat deze minder snel zal stijgen is er een ‘voordeel’ te behalen van maximaal 24 maanden.

De meeste pensioenregelingen kennen op dit moment een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, dit vooruitlopend op de stijgende AOW-leeftijd. Bereikt u eerder de AOW-gerechtigde leeftijd dan kunt u het ouderdomspensioen echter eerder laten ingaan tegelijk met uw AOW.