Pensioenleeftijd werkgeverspensioen

De pensioenrichtleeftijd in een pensioenregeling via een werkgever (tweede pijler pensioen) is op dit moment nog wettelijk vastgesteld op 67 jaar. Onlangs heeft de overheid bepaald dat met ingang van 1 januari 2018 deze pensioenrichtleeftijd zal worden verhoogd naar 68 jaar. 

Daarmee wordt de ontwikkeling gevolgd van de AOW leeftijd. Het is echter een richtleeftijd en dat betekent dat eerder met pensioen gaan tot de mogelijkheden behoort. Als vuistregel geldt dat ieder jaar eerder pensioneren ongeveer 8% minder ouderdomspensioen oplevert. Daarnaast dien jij de periode tot de AOW te overbruggen want deze kan niet eerder ingaan.