Sparen voor uw pensioen

Bouw ik voldoende pensioen op en hoe kan ik mijn pensioen eventueel aanvullen?

Twee belangrijke vragen maar voor de meesten niet zo eenvoudig te beantwoorden, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Slechts een beperkt deel van de mensen verdiept zich in hun financiële situatie bij pensionering terwijl de verwachtingen over het te bereiken pensioen vaak te hoog worden ingeschat. In deze nieuwsbrief aandacht voor mogelijke oplossingen.

Iedereen die in Nederland woont ontvangt een AOW-uitkering (eerste pijler). Daarnaast kan pensioen worden opgebouwd middels een pensioenregeling van de werkgever (tweede pijler). De meeste pensioenfondsen en verzekeraars hebben een online portal waar veel informatie over het pensioen is terug te vinden.

Informatie over deze pensioenen kan ook worden verkregen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Er wordt aangegeven wat het te verwachte (netto) inkomen zal worden, eventueel gecombineerd met dat van de partner. Een goede start om te bepalen hoe u er straks financieel voor staat.

Nu u meer inzicht heeft in uw pensioensituatie kunt u overgaan tot beantwoording van de volgende vraag: hoe kan ik mijn pensioen aanvullen?

Onderstaand worden 2 mogelijkheden toegelicht en tevens per mogelijkheid aangegeven wat de voor- en nadelen zijn.

Bijsparen in de pensioenregeling (tweede pijler)

De meeste pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de pensioenregeling en uw leeftijd. U kunt dit op ieder gewenst moment opstarten en eventueel ook (tijdelijk) verlagen of stoppen. Bijsparen heeft onder andere de volgende voor- en nadelen:

Voordelen

 • Eenvoudig in te regelen
 • Direkt fiscaal voordeel omdat de bijdrage wordt verrekend via het bruto loon
 • Vrijgesteld van vermogenrendementheffing (box 3)
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan meeverzekerd zijn (afhankelijk van uitvoerder)

Nadelen

 • Geen uitkering bij overlijden. Daardoor wel een bonus op pensioendatum
 • Stopt bij uitdiensttreding
 • Alleen te behoeve van een levenslang ouderdomspensioen en dus weinig flexibel

Lijfrentevoorziening (derde pijler)

Een andere mogelijkheid om extra te sparen voor een aanvullend pensioen is een lijfrentevoorziening (derde pijler). Hiermee bouwt u in privé extra pensioen op. Dit heeft onder andere de volgende voor- en nadelen:

Voordelen

 • U maakt een eigen keuze voor de aanbieder en bepaalt zelf hoe de waardeopbouw plaatsvindt (rente en/of beleggen)
 • Premie aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting
 • Vrijgesteld van vermogenrendementheffing (Box 3)
 • De uitkering mag ook tijdelijk zijn
 • Bijtelling auto van de zaak verhoogd de fiscale ruimte
 • Niet gebonden aan een werkgever

Nadelen

 • Zelf inregelen (advieskosten)
 • De fiscale ruimte dient u zelf jaarlijks vast te stellen
 • De fiscale ruimte is voor ouderen meestal beperkter dan binnen een pensioenregeling
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan niet worden meeverzekerd

Ook al denkt u dat uw pensioen voldoende is, dan kan er toch een reden zijn om een aanvulling te treffen. De AOW-leeftijd is nu 67 jaar en 3 maanden maar zal naar verwachting steeds verder opschuiven naar misschien wel boven de 70 jaar.

Het moment van pensioneren is echter een keuze en die kunt u zelf beïnvloeden. Wanneer u eerder wilt stoppen met werken is het wel noodzakelijk om voldoende financiële middelen te hebben om het gemis aan AOW op te vangen. Bijsparen of een lijfrente is daarvoor een fiscaal gunstige manier.

Het blijkt dat beslissingen over pensioen vaak worden uitgesteld. Uw pensioen lijkt misschien ver weg maar u kunt niet vroeg genoeg beginnen met plannen want dat maakt het meer betaalbaar.