Zeer hoge waardering persoonlijke pensioengesprekken!

Hieronder de belangrijkste resultaten uit onze enquête:

 • Wat vindt u ervan dat uw werkgever het persoonlijke gesprek faciliteert?
  52% geeft een 9 en 38% van de geënquêteerde deelnemers zelfs een 10
 • Hoe heeft u het persoonlijke gesprek ervaren?
  48% geeft hiervoor een 9 en 38% zelfs een 10
 • Welk cijfer geeft u de totale uitleg (personal statement en gesprek)?
  38% geeft een 8, 43% een 9 en 14% zelfs een 10

Kortom: werknemers waarderen het zéér hoog wanneer de werkgever de gesprekken faciliteert en stellen de gesprekken zelf ook zéér op prijs.

Deze enquête hebben wij gehouden onder bedrijven met oudere, maar zeker ook met jongere werknemers. Het argument dat jongeren zich niet interesseren voor hun pensioen lijkt dus niet juist te worden ingeschat, mits de informatie maar helder en duidelijk is.

Werkgevers zeggen, met betrekking tot hun collectieve pensioenregeling, steeds vaker een beschikbare premieregeling toe. De belangrijkste reden voor deze keuze is de beheersbaarheid en transparantie van kosten.

Kenmerkend voor deze pensioenregeling is echter dat de uitkomst niet vooraf exact kan worden bepaald. Immers de risico’s (tegenvallende beleggingsresultaten, rente vergoeding op de pensioendatum of toename van de gemiddelde levensverwachting) liggen bij de deelnemers!

Dit soort pensioenregelingen worden bovendien steeds individueler. Deelnemers krijgen steeds meer keuzes. Het maken van juiste keuzes bepaalt in belangrijke mate de hoogte van het uiteindelijk te bereiken pensioen op de pensioendatum.

Belangrijke keuzes zijn onder anderen:

 • In welk(e) beleggingsfonds(en) ga je participeren?
 • Is het verstandig om de opgebouwde waarden bij vorige werkgevers over te dragen?
 • Zal ik aanvullend gaan bijsparen?
 • Wil ik ook na de pensioendatum blijven doorbeleggen (nieuw bij verzekeraars sinds 1 januari 2018).

De werkgever speelt een belangrijke rol bij het geven van informatie aan de deelnemers, op basis waarvan zij juiste beslissingen kunnen nemen. Sterker nog, de werkgever kan met recht worden aangesproken op zijn zorgplicht nu hij de financiële risico’s van pensioenopbouw bij de deelnemers neerlegt.

De oplossing is simpel: Biedt uw werknemers persoonlijke gesprekken aan!

Onze filosofie is: wanneer deelnemers de pensioenregeling begrijpen, zullen zij hem ook beter waarderen. Niet onbelangrijk gezien het feit dat het gaat om één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden, die u bovendien veel geld kost.

Wij helpen graag het pensioenbewustzijn binnen uw organisatie te verhogen.

 

Frans Griffioen

Directeur