Uw werknemers

Werknemers weten veelal niet wat het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, employee benefits, precies voor hun persoonlijk inhoudt.

Een adequate pensioenregeling

De belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Er wordt immers niet alleen een oudedagsvoorziening opgebouwd, maar er wordt ook een belangrijke financiële voorziening getroffen voor de nabestaanden van uw werknemers ingeval van overlijden.

Moderne pensioenregeling worden echter steeds individueler. Hierdoor moeten werknemers, gedurende de periode dat zij pensioen opbouwen, steeds meer belangrijke keuzes maken die van invloed zijn op het eindresultaat. 

Daarom hechten zij grote waarde aan persoonlijke informatie en begeleiding bij het maken van deze keuzes. Dit gebeurd in de praktijk helaas nog onvoldoende.

Onze adviseurs zorgen ervoor dat uw werknemers een goed inzicht krijgen in hun persoonlijke pensioen situatie. Daarbij betrekken wij niet alleen het pensioen wat zij bij u opbouwen, maar ook de opgebouwde pensioenrechten uit het verleden.

Wij doen dit door middel van een personal statement en een persoonlijk 1:1 gesprek.
Ook begeleiden wij eventuele waardeoverdrachten van oude pensioenrechten.

Deze persoonlijke aandacht zorgt voor motivatie en gemotiveerde werknemers presteren beter!

Advies kost nu geld

Wanneer u uw werknemers faciliteert in een persoonlijk gesprek, bespaart u hen ook  advieskosten. Adviseurs werken immers sinds 1 januari 2013 niet langer op basis van provisie, maar op basis van een fee.
Deze fee is voor uw werknemers bovendien niet langer fiscaal aftrekbaar. Het komt er dus op neer dat een persoonlijk adviesgesprek feitelijk ook een employee benefit is geworden.

Mijnpensioenoverzicht.nl

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn/haar opgebouwde AOW-rechten. Inloggen kan door middel van de DigiD code.

Arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte stromen uw werknemers mogelijk de WIA in. Met name degene die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn kunnen dan fors terugvallen in inkomen.
Omdat werkgevers steeds vaker (met succes) aansprakelijk worden gesteld voor deze inkomensterugval, lijkt het treffen van een adequate aanvulling geen luxe meer

Collectieve ziektekostenregeling

Steeds meer werknemers zijn op zoek naar goedkopere ziektekostenverzekeringen. Deze tendens kan voor u als werkgever schadelijk zijn ingeval van herstel van een zieke werknemer. Immers wanneer blijkt dat een noodzakelijke, intensieve, behandeling uw werknemer geld gaat kosten,  omdat deze niet gedekt blijkt te zijn op zijn/haar goedkope ziektekostenverzekering, dan zal de motivatie om daarmee aan de slag te gaan beduidend lager zijn dan wanneer dit wel gedekt wordt door de verzekeraar. Wanneer u uw werknemers hierin financieel ondersteunt (bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in de ziektekostenpremie), dan kan dit op termijn leiden tot een kostenbesparing. Immers sneller terug op de werkvloer, betekent ook lagere verzuimkosten.

Bovendien zijn er ziektekostenverzekeraars die behandelgaranties bieden. Dit wil zeggen dat zij bij bepaalde (veel voorkomende) aandoeningen garanderen dat een behandeling binnen (bijvoorbeeld) 15 dagen na een eerste consult kan plaatsvinden. Ook dit is in het belang van u als werkgever!

Meer informatie in een persoonlijk gesprek