Helder financieel inzicht

Slechts een kleine groep werkenden heeft een helder inzicht in hun persoonlijke pensioensituatie. De overheid maakt zich hierover zorgen, omdat in de praktijk blijkt dat dit in veel gevallen leidt tot een inkomenstekort op de pensioendatum.


Redenen hiervoor kunnen zijn:

1. Niet iedere werkgever biedt een (goede) pensioenregeling aan.

2. Zelfstandige ondernemers bouwen geen adequate oudedagsvoorziening op omdat zij hierin niet (willen of kunnen) investeren. 

3. Echtscheiding.

Bovendien leeft het gevoel dat de pensioenmaterie erg complex en ver van het bed is, waardoor actie wordt uitgesteld tot het moment dat aanvullingen erg kostbaar zijn.

Quickscan

Wij zijn  in staat om op eenvoudige en snelle wijze dit inzicht te bieden.

Hiervoor is relevante informatie noodzakelijk en het verzamelen daarvan kost vaak veel tijd.
Dit hebben wij opgelost door middel van een slimme digitale tool, waardoor dit binnen 10 minuten is geregeld.

Deze informatie gebruiken wij voor het samenstellen van een helder en duidelijk rapport waarbij u inzicht krijgt in uw voorzieningen (zowel bruto alsook netto).

Daarbij kunnen wij inzoomen op de volgende aspecten:

  • De oudedagsvoorzieningen
  • De financiële situatie ingeval van overlijden
  • De financiële situatie ingeval van arbeidsongeschiktheid.

Op basis van dit inzicht kunnen wij het Persoonlijk Financieel Adviesplan starten.

Hierbij gaan wij in op mogelijk noodzakelijke aanvullingen. Uiteraard houden we rekening met alle relevante fiscale aspecten en eventuele voordelen die behaald kunnen worden (tax planning).