Compensatieregeling transitievergoeding

De compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen aan langdurig zieke werknemers gaat in op 1 april 2020!

In maart 2019 hebben wij daar uitgebreid aandacht aan besteed. Dit artikel kunt u terugvinden via onderstaande link: https://www.griffioenebadvies.nl/Nieuws/Compensatie-werkgevers-voor-betaalde-transitievergoedingen/

Wanneer u als werkgever recht heeft op deze compensatie, dan kunt u hiervoor nu een verzoek indienen bij het UWV. U dient wel te beschikken over eHerkenning om te kunnen inloggen op het werkgeversportaal.

Voor de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

  1. De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  2. De werknemer was nog ziek bij het eindigen van het dienstverband.
  3. U betaalde de betreffende werknemer een transitievergoeding.

Overigens kunt u ook een compensatie aanvragen wanneer uw werknemer een vervoegde IVA uitkering heeft ontvangen.

Let er wel op dat de aanvraag voor compensatie binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald moet worden ingediend bij het UWV. Voor transitievergoedingen betaald vóór 1 april 2020 geldt dat u de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 gedaan moet hebben.

Wij adviseren u om de aanvraag goed voor te bereiden. Dossiers die niet compleet zijn kunnen door het UWV worden afgewezen.