De nieuwe ‘MKB verzuim- ontzorg-verzekering’ gaat live!

Verzuim kost u als werkgever veel geld. Werkgeversorganisaties pleiten daarom al jaren voor het verlagen van de lasten- en regelgevingsdruk voor werkgevers. 

Hieraan is eindelijk gehoor gegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de introductie van de  ‘MKB Verzuim-Ontzorg-Verzekering’ per 1 januari 2020. Hierover hebben wij u al eerder bericht middels onze ‘Nieuwsbrief’ in mei 2019.

Deze geheel nieuwe verzuimverzekering, die de Minister heeft samengesteld in overleg met verzekeraars en MKB Nederland, gaat qua dekking en voorwaarden verder dan de huidige ziekteverzuimverzekeringen. Het ziet er in de praktijk naar uit dat verzekeraars vooral mikken op bedrijven tot 75 á 100 werknemers.

Hieronder kort samengevat de extra’s die deze polis u als werkgever biedt:

  1. Alle Poortwachter verplichtingen worden overgenomen door een (externe) casemanager. Deze  casemanager wordt door de verzekeraar ingeschakeld en zal u maximaal ondersteunen. Haar belangrijkste taak is het volledig en proactief begeleiden van het (langdurige) verzuimtraject, rekening houdend met alle daaraan verbonden wet- en regelgeving.
  2. De re-integratiekosten (1ste en 2de spoor) worden tot 100% vergoed.
  3. Eventuele premieverhogingen (bijvoorbeeld als gevolg van geclaimde schades) worden getemperd tot maximaal 15% van de premie. 

Er is sprake van een ‘raamwerk’ wat is vastgelegd in een convenant tussen overheid en verzekeraars, waarbij verzekeraars echter wel de vrijheid hebben om de polis inhoudelijk in detail samen te stellen conform eigen inzichten. Er kunnen dus zeker verschillen zijn tussen verzekeraars qua premies en voorwaarden. 

Omdat verzekeraars, zoals het er nu naar uitziet, met maar één arbodienst zullen gaan samenwerken binnen dit product, adviseren wij u om uw huidige Arbo contract ‘pro forma’ op te zeggen per 1 januari 2020. Normaliter geldt er een opzegtermijn van 2 of 3 maanden. Dit geeft u meer tijd om u goed te (laten) informeren omtrent dit nieuwe product.

Belangrijk in deze nieuwe verzekering is dus de rol van de casemanager. Zij wordt ingeschakeld door de verzekeraar en heeft onder andere de volgende taken:

  • Ondersteunen van de werkgever bij het vormen van een re-integratieplan
  • Ondersteunen van de werkgever bij het samenstellen van een plan van aanpak
  • Zet de bedrijfsarts in daar waar nodig
  • Geeft advies met betrekking tot interventie(s)
  • Zorgt voor een compleet Poortwachter dossier
  • Biedt de werknemer inzicht in de (financiële) gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid

Uiteraard verzorgen wij graag een offerte voor u. Hiervoor kunt u een bericht zenden naar Arjan Hoekstra: a.hoekstra@griffioenebadvies.nl o.v.v. ‘Offerte MKB Verzuim-Ontzorg-Verzekering’.