Het Pensioenakkoord gaat in op 1 januari 2022

Het Pensioenakkoord gaat in op 1 januari 2022.

Dit is de grootste verandering van ons pensioenstelsel sinds de tweede wereldoorlog.

De reden voor deze aanpassing is de hoog oplopende pensioenlasten, waardoor pensioenpremies stijgen en uitkeringen niet langer meer kunnen worden geïndexeerd, of nog erger: moeten worden verlaagd !

Hieronder kort en bondig de belangrijkste veranderingen:

  1. Alle gegarandeerde pensioenrechten komen te vervallen. Het gaat om eindloon- en middelloonregelingen. Zij worden omgezet in een pensioenkapitaal op basis van beleggen. Deelnemers weten dus niet meer precies hoeveel pensioen wordt opgebouwd.
  2. Pensioenregeling met een stijgende staffel moeten worden omgezet in een vast premiepercentage, die gaat gelden voor alle deelnemers.
  3. Het nabestaandenpensioen ingeval van overlijden VOOR de pensioendatum, wordt vereenvoudigd en tevens verhoogd.
  4. Deelnemers kunnen op de pensioendatum een deel van het opgebouwde kapitaal (maximaal 10%) ineens afkopen zonder dat daarover een boete wordt geheven.
  5. Eerder stoppen met werken (3 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd) wordt fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Hiervoor wordt onder andere de Regeling Vervoegd Uittreden (RVU) versoepeld.
  6. Deeltijd pensioen en/of minder werken met behoud van pensioenopbouw wordt aantrekkelijker.
  7. Verlofsparen wordt verdubbeld van 50 naar 100 weken en kan worden gecombineerd met eerder stoppen met werken (zie RVU regeling).

Graag informeren wij u als werkgever over de gevolgen van deze wetswijzigingen voor uw collectieve pensioenregeling.
Dit voorkomt misverstanden en onnodig hoge kosten bij het omzetten van uw regeling.

Bovendien wijzigt de toezegging mogelijk ingrijpend en krijgen uw deelnemers meer keuzes na de omzetting.

Goed advies en heldere communicatie is daarbij cruciaal!