Werkgever

Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw werknemers. Naast een goed inkomen passen daarin ook goede sociale voorzieningen. Hierdoor biedt u uw werknemers zekerheden in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid en uiteraard ook een goede oudedagsvoorziening.

Begrijpen en waarderen

Deze voorzieningen kosten u als werkgever veel geld. Wanneer uw werknemers echter niet begrijpen wat u precies voor ze heeft geregeld zullen zij het ook niet op waarde (kunnen) schatten. Dit kan worden opgelost door uit te leggen wat die benefits voor hen persoonlijk betekenen.

Dit is precies waarin wij excelleren. Het beheren en communiceren van de regelingen vergt kennis van zaken en kost veel tijd. Maar dit is niet het enige wat van belang is. Het gaat er vooral om dat de uitleg op begrijpelijke, enthousiaste en boeiende wijze gebeurt, waarbij uw werknemers niet een algemeen verhaal te horen krijgen, maar direct zien wat de benefits voor hem of haar persoonlijk betekenen. 

Het Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord zorgt ervoor dat het pensioen persoonlijker, maar ook minder zeker wordt.
Bovendien krijgen uw deelnemers meer keuzes, dus is persoonlijke begeleiding cruciaal.

De beste aanpak is een persoonlijk gesprek. Hierin hebben wij vele jaren ervaring.
Onze gesprekken worden gewaardeerd met een 9,1.
Niet alleen omdat wij helder en enthousiast kunnen vertellen over uw pensioenregeling, maar zeker ook omdat deelnemers het waarderen wanneer u dit als werkgever faciliteert!

Ziekte en arbeidsongeschikt

U wordt als werkgever steeds meer verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen van (langdurige) ziekte van uw werknemers. Zo bent u verplicht om het loon volledig door te betalen gedurende de eerste 2 jaar. Veel werkgevers hebben dit financiële risico afgedekt middels een Ziekteverzuimverzekering. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor actieve verzuim- en re-integratie begeleiding. Heeft u als werkgever onvoldoende uw best gedaan om een zieke werknemer weer aan de slag te krijgen, dan bestaat er een gerede kans dat u verplicht wordt om het loon langer door te betalen (Poortwachterswetgeving). Dit  risico is niet gedekt op een ziekteverzuimverzekering!

Stroomt een zieke werknemer vervolgens de WIA in dan kunt ook aanlopen tegen een verhoging van uw gedifferentieerde WGA premie. Deze premie wordt geheven door de belastingdienst. Voor kleine ondernemingen (loonsom tot € 905.000 in 2023) geldt een vaste sectorpremie. Bedraagt uw totale loonsom echter meer dan          € 905.000 (2023) op jaarbasis dan kan een WIA instromende werknemer tot forse extra kosten leiden.

Inmiddels is deze werkgevers verantwoordelijkheid ook uitgebreid tot werknemers met een tijdelijk contract. Wanneer zij ziek uit dienst treden of binnen 4 weken nadat zij uit dienst getreden zijn alsnog ziek worden (en geen WW uitkering ontvangen), dan betaalt u daarvoor een verhoogde (boete-)premie. Dit noemen we de Ziektewet- respectievelijk WGA flexpremie.

U kunt overigens besluiten om deze risico´s, die in beginsel bij het UWV worden ondergebracht, ook zelf te verzekeren bij een private verzekeraar. Dit noemt men dan het (WGA of Ziektewet-) Eigen Risicodragerschap.

Totaal concept Griffioen Employee Benefits

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van een risico analyse en ondersteunen u bij de keuze wat u wel en wat u beter niet kunt verzekeren. Bovendien kunnen wij u een totaal concept aanbieden waarbij uw verzuimdossiers Poortwachtersproof zullen zijn.

Concreet:

  • Onze aanpak zorgt er voor dat iedere werknemer bewust wordt gemaakt van de waarde van de benefits (middels een personal statement en een persoonlijk gesprek).
  • U koopt kennis van zaken in hetgeen bij uw werknemers als zeer professioneel wordt ervaren.
  • Wij zijn een geduchte gesprekspartners voor verzekeraars, waardoor wij in staat zijn om voor uw organisatie scherpere tarieven en/of betere voorwaarden te bedingen.
  • Wij helpen u bij de bestrijding van het arbeidsongeschiktheidsrisico en begeleiden u bij reïntegratie activiteiten.
  • Wij ondersteunen HRM en uw salarisadministratie. Dit bespaart hen veel tijd waardoor zij zich kunnen richten op zaken waar zij goed in zijn.
  • U heeft voor alle benefits één aanspreekpunt.

Meer informatie in een persoonlijk gesprek