Uw werknemers

Werknemers weten veelal niet wat het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, employee benefits, precies voor hun persoonlijk inhoudt.

Een korte opsomming:

Een adequate pensioenregeling

De belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Er wordt immers niet alleen een oudedagsvoorziening opgebouwd, maar er wordt ook een belangrijke financiële voorziening getroffen voor de nabestaanden van uw werknemers ingeval van overlijden.

Pensioenregelingen worden echter steeds individueler. Bovendien zijn binnenkort de uitkomsten van alle op te bouwen ouderdomspensioenen in Nederland (nieuwe pensioenwetgeving) onzeker omdat zij voor een belangrijk deel afhankelijk worden van de resultaten op de beurs. Dit laatste geldt overigens al geruime tijd voor de meeste pensioenregelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht (verzekerde regelingen).

Hierdoor moeten werknemers, gedurende de periode dat zij pensioen opbouwen, steeds meer belangrijke keuzes maken die van invloed zijn op het eindresultaat. Daarom hechten zij grote waarde aan persoonlijke informatie en begeleiding bij het maken van deze keuzes. Dit gebeurt in de praktijk helaas nog onvoldoende.

Wij zorgen ervoor dat uw werknemers een goed inzicht krijgen in hun persoonlijke pensioensituatie. Daarbij betrekken wij niet alleen het pensioen wat zij bij u opbouwen, maar ook de opgebouwde pensioenaanspraken uit het verleden.

Wij doen dit door middel van een personal statement in combinatie met een persoonlijk 1:1 gesprek. Hierin informeren wij de deelnemers onder andere over de mogelijkheid van waardeoverdracht van oude pensioenaanspraken, de mogelijkheid van extra pensioensparen binnen de pensioenregeling en de beleggingskeuzes.

Deze persoonlijke aandacht zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie en gemotiveerde werknemers presteren beter!

Arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte stromen uw werknemers mogelijk de WIA in. Met name degene die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard kunnen fors terugvallen in inkomen. Omdat werkgevers steeds vaker (met succes) aansprakelijk worden gesteld voor deze inkomensterugval, lijkt het treffen van een adequate aanvulling geen luxe meer.

Collectieve ziektekostenregeling

Steeds meer werknemers zijn op zoek naar goedkope ziektekostenverzekeringen. Deze tendens kan voor u als werkgever schadelijk zijn ingeval van het herstel van een zieke werknemer. Immers wanneer blijkt dat een noodzakelijke, intensieve, behandeling uw werknemer geld gaat kosten, omdat deze niet gedekt blijkt te zijn op zijn/haar goedkope ziektekostenverzekering, dan zal de motivatie om daarmee aan de slag te gaan beduidend lager zijn dan wanneer dit wel gedekt wordt door de verzekeraar. Wanneer u uw werknemers hierin financieel ondersteunt (bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in de ziektekostenpremie), dan kan dit op termijn leiden tot een kostenbesparing. Immers sneller terug op de werkvloer betekent ook lagere verzuimkosten.

Bovendien zijn er ziektekostenverzekeraars die behandelgaranties bieden. Dit wil zeggen dat zij bij bepaalde (veel voorkomende) aandoeningen garanderen dat een behandeling binnen (bijvoorbeeld) 15 dagen na een eerste consult kan plaatsvinden. Ook dit is in het belang van u als werkgever!

Meer informatie over een persoonlijk gesprek